viernes, 18 de noviembre de 2011

Poema a Sada¡Sada! ¡Sada! terra miña
Onde o meo berce abalou
O teo nome levo escrito
No fondo do corazón.
Podes ferir e aldraxarme,
Podes meo nome negar.
Queu hei de seguir queréndote
Hasta o último alentar.
Axuntada có teo nome
Vai sempre a miña ilusión...
¡Fuchel-a musa sagrada
Que os meos versos inspirou!

Manuel Lugris Freire

1 comentario: